7_red

Batxillerat

Ensenyaments


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

Batlogoweb

El batxillerat del Col·legi Sant Pau (dels 16 als 18 anys) es caracteritza per proporcionar als seus alumnes una sòlida formació intel·lectual i en valors, que els ajudarà a obtenir l’èxit en els seus projectes acadèmics, personals i professionals; en definitiva, la cerca de l’excel·lència.

Un equip humà àmpliament preparat, i de reconegut prestigi acadèmic, s’uneix per a oferir un projecte de Batxillerat únic i exclusiu, centrat en els nostres alumnes.

Un conjunt de programes específics, ens diferencia, i cerca potenciar el talent dels nostres alumnes:

EMPOWERING ENGLISH PROGRAMME. Adreçat a la millora de l’anglès a nivell general i la vessant oral a nivell concret, per a assolir el First (FCE) o l’Advanced (CAE) de la University of Cambridge.

AMERICAN DREAM PROGRAM. Capacitació i orientació per a poder cursar estudis universitaris a Estats Units.

ENTERPRENEURSHIP: BE AN ENTERPRENEUR PROGRAMME. Prepara, exposa i defensa un projecte emprenedor en anglès.

PROGRAMA ESCOLA EMPRESA. Discerniment personal i acadèmic a l’empresa.

PROGRAMA ARETÉ D’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA. Focalitzat en l’acompanyament personalitzat: Acció Tutorial i Coaching Educatiu.

AULA DE RENDIMENT ACADÈMIC. Espai on els nostres alumnes que tinguin alguna dificultat poden trobar el suport i ajuda dels professionals del centre.

PROGRAMA RELIGIÓ FILOSOFIA I CIÈNCIA. On els alumnes treballen la dialèctica i la crítica unificant les branques filosòfiques i científiques.

7_redA més, l’escola disposa d’aules totalment digitalitzades, treballa activament amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC: entorn virtual d’aprenentatge –EVA, intranet…), facilita l’aprenentatge en grups reduïts (en les matèries de modalitat els grups són de 10-15 alumnes), i ho fa en un entorn on el seguiment i el suport a l’alumne és prioritari. Aquests factors, junt amb la proposta acadèmica específica del centre, porten als nostres alumnes a assolir excel·lents resultats acadèmics a la selectivitat (amb taxes d’aprovats a selectivitat, recents i històriques, al voltant del 100%, i amb notes mitjanes superiors a les del conjunt de Catalunya) i al propi batxillerat.

Amb tres tardes a la setmana sense càrrega de classes, l’alumnat prepara el seu propi perfil acadèmic, definint així els diferents itineraris que configuraran els seus futurs estudis universitaris.

Finalment, oferim als nostres alumnes un ampli ventall de matèries específiques,  adreçades als diferents perfils acadèmics.

Ens agrada el tracte proper i personal, i us convidem a visitar les nostres instal·lacions específiques, i a conèixer en primera persona la nostra proposta educativa de Batxillerat E+.

L’horari del Batxillerat és:

Dilluns, dimecres i divendres de les 8h a les 14.20h

Dimarts i dijous de les 8h a les 13.20h i de les 15h a les 17h

L’escola, disposa d’instal·lacions específiques per als alumnes de Batxillerat on tenen espais de permanència per a l’estudi, l’ esbarjo, etc.

Finalment, oferim als nostres alumnes un ampli ventall de matèries específiques,  adreçades als diferents perfils acadèmics. Coneix els perfils i matèries.

7_red

© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com