Al Sant Pau tenim el cor verd

8 març 2021
Categories: 
ESO Col·legi

Una de les finalitats educatives, és a dir, un dels objectius que perseguim assolir amb els nostres alumnes a partir de la nostra missió, és que desenvolupin un compromís social amb l’entorn.
Els alumnes de 4t curs d’ESO de Biologia i Ciències Aplicades han realitzat un projecte sobre el problema dels microplàstics que contaminen el mar i arriben a les nostres platges.
El cas es va treballar emprant el mètode científic. Primerament, amb la cerca d’informació es va descobrir que la nostra costa té una deriva litoral que va de Nord a Sud i alhora es va hipotetitzar que els microplàstics possiblement venien dels carregaments dels vaixells del port, ja que la indústria propera a Tarragona en fabrica. Amb aquesta idea es va replantejar la hipòtesi i es va inferir que potser les platges més al sud en tindran més que les anteriors a la ciutat. Des del treball de camp es van repartir les platges des d’Altafulla fins a Cambrils, i per parelles es van recollir mostres de  palets de plàstic que es trobaven dins d’uns quadrats mesurats i distribuïts per la platja. La validesa de les mostres era fonamental, i per això calia anotar la localització, la data i també fer-ne fotografies. Una de les sorpreses va ser la gran varietat que n’hi havia, ja que se’n van trobar de tots els colors.
Posteriorment, a classe, i com passa en moltes recerques, després de l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les dades no es va poder corroborar la hipòtesi del treball. La ciència de vegades es mou en aquests paràmetres. Es va considerar igualment compartir els resultats amb la facultat de química de la URV i poder aprofundir en els principals tipus de plàstics trobats.
La feina de la recerca científica no acaba aquí. Ara tocarà comunicar i exposar allò descobert realitzant pòsters explicatius per conscienciar els altres alumnes de l’escola. Ja que, aquest, és un problema que no solament afecta a les platges sinó que és responsable de la contaminació del mar i que posa en perill la biodiversitat marina. I és responsabilitat de tots vetllar per reduir-ho.