Aprendre a exposar oralment, competència clau del segle XXI

5 febrer 2021
Categories: 
ESO Col·legi

Generar confiança, tenir fluïdesa verbal, concisió, ritme i eloqüència en el propi discurs implica major repercussió en la transmissió d’idees pròpies al nostre entorn. Això volem per als nostres alumnes: la capacitat de transmetre-les de manera precisa i comprensible, augmentant-ne l’autoestima i la seguretat en les seves paraules, en allò que tenen a dir.
A l’escola ho treballem mitjançant la matèria d’oratòria (i d'altres com projecte de recerca i ciències del món contemporani), amb hores específiques a la setmana en les quals guiem els nostres alumnes en la creació de discursos efectius i dinàmics, els fem conscients del que transmet la seva comunicació no verbal i els ajudem a construir presentacions àgils que mantenen activa l’atenció de qui els escolta.
Ho complementem també, assessorats per experts formadors, amb la dinàmica de les xerrades “TED talks”. Una manera diferent de transmetre el propi missatge tot centrant-nos en la qualitat del discurs i les habilitats comunicatives de l’orador. Si en voleu saber més, podeu consultar i escoltar alguna d’aquestes xerrades en el següent enllaç: https://www.ted.com/.
Com a escola tenim present la gran importància de les habilitats comunicatives pel creixement personal i futur dels nostres alumnes. Així doncs, apostem any rere any per la presència de l’oratòria a les nostres aules.
"Qui sap pensar però no sap expressar allò que pensa, està al mateix nivell de qui no sap pensar". (Pericles)