Competència digital, clau en aquest curs especial

6 novembre 2020

Durant aquestes setmanes, i al llarg del curs, els docents de totes les etapes del col·legi Sant Pau fan un aprofundiment en la competència digital, tan necessària durant aquest curs atípic.

S’atribueix a Winston Churchill la frase “si hagués de tallar un arbre en una hora, em passaria tres quarts esmolant la destral”. En el cas de l’ensenyament, el docent és l’eina de treball, és la destral, i han d’estar sempre ben esmolats per fer el millor possible la seva tasca.

La formació contínua, no només en competència digital, fa que els nostres professionals puguin realitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge amb les màximes garanties d’eficàcia, eficiència i efectivitat.