Creix la família dels “Conversation Assitants”

22 gener 2021
Categories: 
Primària Col·legi

Al Sant Pau volem que els nostres alumnes siguin autònoms arreu del món. Per aquest motiu fem una aposta clara i decidida per les llengües estrangeres: anglès a tota l’escola i a l’ESO, a més, alemany i francès.
L’oralitat de la llengua és una competència clau que volem que els nostres alumnes assoleixin amb les màximes garanties. D’aquesta idea neix la necessitat de comptar amb professionals nadius que ajudin els alumnes a polir el seu accent i a parlar de forma desinhibida en una llengua estrangera.
Aquest trimestre incorporem a primària dues noves auxiliars de conversa: L’Emma Dempsey i la Becky Lynes. Per tal d'estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i a la vegada el coneixement d'altres cultures.
El programa English Exponential, en el que s’emmarquen les converses amb els auxiliars, parteix també de la premissa del treball en equip entre els auxiliars i els mestres d'anglès de l'escola, i té com a eix vertebrador el procés d’ensenyament i aprenentatge amb els alumnes.