Edu-Mindfulness a Batxillerat

4 abril 2019
Categories: 
Batxillerat Col·legi
EduMindFulness a Batxillerat

La nostra realitat educativa constata que els alumnes cada cop són més impacients, amb manca de concentració, amb sensacions d’estrès i angoixa, i emocionalment més inestables.

Són ja nombrosos els estudis que apunten que el ritme de vida social i el progrés d’una tecnologia que actua sobre el comportament cerebral (hiperestimulació, immediatesa de la informació…) en són responsables entre d’altres factors.

Des d’aquest context, el Col·legi Sant Pau, es va proposar el 2014 incorporar al seu projecte educatiu el treball d’aquestes tècniques pels nombrosos beneficis que suposen. Així va nèixer “Edumindfulness®” un programa exclusiu per a treballar el Mindfulness a nivell educatiu.

Aquests dies s’ha iniciat el programa Edu-MBSR (reducció d’estrès basat en Mindfulness) per a alumnes de Batxillerat, una programa que cerca que els alumnes coneguin la fisiologia de l’estrès junt amb una sèrie de metodologies que influeixen en la reducció de la sensació d’estrès i ajuden en l’autoregulació personal.