EFQM com a motor de cerca de l’excel·lència

28 maig 2021

Un dels valors de l’escola és la cerca de l’excel·lència en allò que es fa, sigui el que sigui. Des d’aquest valor i compromís entenem la qualitat a l’escola. Aquests dies, alumnes, famílies i docents valoren el centre perquè, des de l’avaluació i per tant des del coneixement d’allò que fem bé i allò que fem malament, podem millorar.
El paraigües sobre el que construïm l’excel·lència és el model EFQM, un model d'excel·lència en la gestió que s'estructura en nou capítols i en dos grans grups. Per una banda els agents facilitadors, que són els que mostren orientacions que pot seguir una organització per millorar la seva gestió, i de l'altra els resultats, que mostren els sistemes d'avaluació i indicadors, útils per avaluar els resultats que obté l'organització i la seva evolució.
En definitiva un model que permet la millora continua i que ho fa des d’una perspectiva de 360 graus.