El Mindfulness com a via per millorar el rendiment dels alumnes

9 octubre 2020
Categories: 
Primària Col·legi

L’inici d’un nou curs implica també sovint la incorporació d’algun projecte o la planificació d’alguna activitat que pugui ajudar els nostres alumnes a millorar, a créixer com a persones o a aconseguir uns rendiments més satisfactoris. Aquesta ha estat la raó de la implementació del programa Mindfulness al Cicle Superior. De fet, Edumindfulness (www.edumindfulness.cat), és un programa que ja s’implementa a l’escola fins a 4t de primària, aquest any toca pujar al cicle superior. Així doncs, els més petits són els més veterans en la matèria! 
El Mindfulness és un conjunt de tècniques que permeten o ajuden a focalitzar l’atenció en allò que s’està fent en el moment present. És una metodologia que té com a finalitat aconseguir una atenció plena, total, en el que està succeint “aquí i ara mateix”.
Immersos en una societat i en un món cada vegada més interconnectat, exposats a milers d’estímuls que ens arriben diàriament, sotmesos a un excés d’informació moltes vegades difícil de processar, centrar-nos en el nostre espai interior i aprendre a renunciar al soroll i a les distraccions per ser capaços de valorar el silenci, pot resultar una tasca ingent, gairebé inaccessible. Aquí rau doncs, el motiu de la nostra decisió. 
De fet, són múltiples les raons que fan necessària l’aplicació d’aquestes tècniques entre els infants i les podeu trobar totes al web creat específicament: www.edumindfulness.cat/El-Mindfulness/
Com es concreta tot això al Cicle superior? Establim tres moments del dia -les 9h, les 11h i les 15h,-  en els quals es duen a terme les activitats corresponents segons la planificació. Són de curta durada, intenses i de continuïtat. L’activitat és repetitiva i amb una durada mínima d’una setmana per tal d’aconseguir la màxima efectivitat.  
Alhora, aquest programa ens permetrà prendre consciència plena de les nostres emocions amb la finalitat d’eliminar i canalitzar la frustració o ansietat que ens pot produir el fet de no poder controlar o canviar determinades situacions i aquesta capacitat ens farà més feliços. I això precisament és el que volem, al Sant Pau, per als nostres alumnes.