Els Neuroambients: una oportunitat per aprendre junts, grans i petits!

15 novembre 2019

Els alumnes de P5 i 5è treballen junts i enriqueixen els seu aprenentatge

Dins el Neuroambient : “Jo puc, nosaltres podem. Olimpíades de Sant Pau.” hi ha una activitat que els alumnes i mestres esperen amb molta il·lusió. Es tracta d’una proposta educativa en què alumnes del cicle superior de primària, conjuntament amb els professors d’educació física, preparen un seguit de proves esportives per als alumnes de P5, on es tenen molt presents els principals objectius didàctics del Neuroambient que estem treballant a tota l’educació infantil, com poden ser: fomentar l’autonomia de l’infant (intel·ligència intrapersonal), potenciar el domini del propi cos i el coneixement d’un mateix (intel·ligència cinestèsica-corporal), desenvolupar el sentiment de pertinença a un grup (intel·ligència interpersonal) o descobrir nous espais escolars i contextuals (intel·ligència visual espacial).  

Cal destacar que durant dues hores tots els alumnes de P5 van poder gaudir de jocs de destresa psicomotriu, proves d’habilitat de diferents esports i d’un taller de ball, on van poder aprendre i millorar, però sobretot, i el més important, van poder divertir-se fent activitats esportives.

A més a més,  cal tenir present que el desenvolupament de l’activitat obliga els alumnes més grans a mostrar una empatia i actitud envers els més petits que els  serveix per demostrar les seves aptituds per explicar, ajudar i tenir cura d’alumnes d’una altra edat. D’aquesta manera es justifica el títol de l’activitat, ”Aprendre junts”, ja que tots i cadascun dels participants treuen profit de tot el que succeeix durant la proposta.