Pablo Muñoz, director

Pablo Muñoz 
Director

Núria Margalef
Sotsdirectora d'ESO i Batxillerat

Cinta Sebastià
Cap d'estudis d'ESO

Inés Virgili
Psicòloga escolar

Mn. Fernando Vasquez
Capellà del Col·legi

Laura Vilamajor
Tutora de 1rA i especialista de Llengües catalana i castellana

Pere Pardines
Tutor de 1rB i especialista de Matemàtiques i Robòtica

Sergi Galván
Tutor de 2nA i especialista d'Educació Física

Victor Maixé
Tutor de 2nB i especialista de Física i Química i Ciències Aplicades, i encarregat d'ARA Matemàtiques

Oriol Mestre
Tutor de 3rA i especialista de Matemàtiques, Economia- Emprenedoria i projecte de recerca/oratòria

Cinta Sebastià
Tutora de 3rB i especialista de Física i Química, i Laboratoris

Pilar Francisco
Tutora de 4tA i especialista de Llengua Catalana

Carles Morron
Tutor de 4tB i especialista de Llengua catalana, Cultura clàssica, Llatí i projecte de recerca/oratòria

Juan Carlos Aguiló
Especialista de Tecnologia i Robòtica, i encarregat d'ARA Matemàtiques

Montserrat Arbó
Especialista de Geografia i Història, Oratòria i encarregada d'Aula Oberta

Pere Boluda
Especialista de Geografia i Història, Anglès i Llengües catalana i castellana, Música, programa KBIP, i encarregat d'ARA Llengües

Núria Ciurana
Especialista d'Anglès i Alemany

Elena García
Especialista d'Anglès

David Gascon
Especialista d'Anglès

Xavier Granell
Especialista d'Anglès i encarregat d'ARA Llengües

Núria Margalef
Especialista de Biologia i Geologia, Oratòria, Matemàtiques i projecte de recerca/oratòria

M. Soledad Marín
Especialista de Matemàtiques, Laboratoris i reforç

Juan Agustí Reverter
Especialista de Geografia i Història, i Filosofia

Ingrid Ridao
Especialista d'Educació Visual i Plàstica

Margarida Riera
Especialista de Biologia i Geologia

Susana Santos
Especialista de Música

Teresa Solé
Especialista de Religió

Geraldine Anne Rose
Auxiliar de conversa en llengua anglesa

 

Friederike Pauline Schimieding
Auxiliar de conversa en llengua alemanya

 

Warren George McMurray
Auxiliar de conversa en llengua anglesa