Escoltem i som escoltats

22 octubre 2021
Categories: 
ESO Batxillerat Col·legi

Un dels principis del Col·legi Sant Pau és l’educació integral dels nostres alumnes. Això es construeix i enriqueix mitjançant la seva participació activa, coordinada i responsable, i d’acord amb la capacitat de cada un i l’aportació de tots, segons les pròpies possibilitats i competències.
És per això que a l’ESO i batxillerat hem començat el curs treballant amb els i les alumnes en les comissions escolars. Unes comissions en les que expliquem, raonem i debatim sobre el funcionament de certs aspectes del col·legi i decidim què podem fer entre tots per millorar o canviar allò que considerem necessari. 
Realitzem reunions setmanals i/o mensuals (segons sigui necessari) en les que hi estem direcció, els responsables de l’equip docent que correspongui i un alumne representant de cada grup classe des de primer d’ESO fins a segon de batxillerat. Aquests traslladen allò tractat en les comissions al grup classe i en debaten els punts a la tutoria. En fan un recull i el retornen a la propera trobada de les comissions. 
En la comissió de menjador es treballa i s’explica el menú del mes, podent realitzar-ne canvis dins dels paràmetres de la legislació vigent, es revisa el funcionament de les setmanes anteriors (horaris d’entrada, atenció dels monitors, plats que han agradat més o menys i per què...). Això permet millorar-ne el funcionament i anar adaptant-nos a les necessitats dels grups. 
En la comissió de normativa revisem amb els alumnes les normatives vigents al col·legi (comportament, vestimenta, telèfons mòbils...), en debatim possibles modificacions o adaptacions si es creuen convenients i n’expliquem i raonem aquells punts que necessitin aclariment. 
En la comissió de pastoral es preparen i treballen les activitats i esdeveniments relacionats amb la pastoral del col·legi. Fent-la més propera als interessos dels alumnes i fent-los també més partícips d’aquestes. 
En la comissió d’escola verda es recullen les idees i peticions dels alumnes per tal de fer l’escola més activa i per organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 
Tot plegat esdevé una manera, també, de fer-los persones conscients del seu entorn escolar, fer-lo més transparent i comprensible, i també esdevenir-ne elements actius. Treballant la seva autonomia i creixement personals i la seva capacitat de consensuar i expressar allò que pensen de manera clara, ordenada i des del respecte.