Estrenem nous espais a Batxillerat

19 març 2021
Categories: 
Batxillerat Col·legi

Al col·legi Sant Pau tenim com a pilar del projecte educatiu la neuroeducació. Diversos estudis d'aquest camp apunten que l’aprenentatge òptim no només s’adquireix amb un bon disseny i implantació curricular i que els espais esdevenen pilars didàctics a valorar en aquest procés. De fet, un estudi de la Universitat de Salford recolza la idea que el rendiment d’un estudiant pot veure’s millorat fins un 25% controlant el disseny de l’espai de l’aula a partir de diversos paràmetres.
En cada nou disseny o reforma que es fa a l'escola dels espais i les aules que acompanyen dia a dia els nostres alumnes es tenen en compte aquestes premisses neurocientífiques. La darrera reforma ha sigut a Batxillerat, creant espais més diàfans, amples, nets i clars, que afavoreixen la concentració, combinats amb transparència que afavoreix la il·luminació natural clau en els processos d'aprenentatge. A més han sigut equipades amb monitors tàctils i interactius que faciliten la dinàmica de les classes. 
El Dr. Gage afirma que "els canvis que s'esdevenen en l'entorn canvien el cervell i per tant també el nostre comportament", per tant al nostre batxillerat perseguim l’objectiu d’optimitzar el rendiment dels nostres alumnes en els seus estudis, és una prioritat. Si aconseguim la millor combinació de temperatura, ventilació, colors, so i mobiliari facilitarem una millor estimulació cognitiva i emocional i per tant un millor rendiment.