Inspira STEAM, trencar els estereotips de gènere

28 maig 2021
Categories: 
Primària Col·legi

Són els nens més intel·ligents que les nenes? Tenen cervells diferents nens i nenes? Durant molts anys la investigació neuropsicològica havia establert una sèrie de principis, pretesament científics, que fomentaven la diferenciació del cervell de nens i nenes. Ja a finals del segle XX i inicis del XXI nombrosos estudis confirmen el contrari: nens i nenes tenen capacitats i destreses iguals; i la intel·ligència no va associada a un gènere. Malgrat tot, les creences fossilitzades de la diferenciació intel·lectual per gènere encara són paleses a la societat, i predomina la tendència a pensar, erròniament, que les noies “no serveixen per les ciències” o que el cervell masculí pot processar millor uns determinats continguts de l'àmbit científic. Donat que aquesta defensa errònia de la diferenciació no va associada a la biologia i es fonamenta des d’allò social i per tant es construeix, ens obre la porta a reconstruir la creença, trencar els estereotips i afavorir una societat més igualitària i justa.

Des d'aquesta visió, un curs més, l’escola s'ha sumat a un programa que trenca els estereotips, marcats socialment, per a que els i les nostres alumnes puguin triar lliurament la seva futura vocació sense sentir-se condicionats per una creença que no se sustenta científicament. Així, els i les alumnes de 6è de primària, acompanyats pels seus tutors i tutores (formats a inici de curs),  han participat en el projecte “Inspira STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths). El projecte INSPIRA STEAM (podeu visitar la web del projecte) està impulsat per la Universitat de Deusto, és liderat a Tarragona per la Universitat Rovira i Virgili, i té com a finalitat fomentar i donar a conèixer  la vocació científico-tecnològica i les diferents carreres universitàries més tècniques: enginyeries, matemàtiques, química... entre l’alumnat i especialment a les nostres alumnes. La seva metodologia es fonamenta en la tècnica  del “mentoring grupal”; i cada mentora de classe és una professional relacionada amb el món de la ciència, la tecnologia, la investigació. Una experiència i coneixement fonamental per als i les alumnes del segle XXI.