Natura i Educació física, una combinació perfecta!

19 març 2021
Categories: 
Primària Col·legi

A la nostra escola vetllem per un ensenyament-aprenentatge de l'Educació Física de qualitat. Estem convençuts que amb el treball motriu que es desenvolupa en aquesta àrea del currículum, a banda de fonamentar l'adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos, estem contribuint a que els nostres alumnes creixin més sans, més sociables i més feliços.
Des del punt de vista de la neurociència, l’exercici físic és una necessitat cerebral que impulsa i facilita l’atenció i l’aprenentatge. Som molt conscients dels beneficis que ens aporta, però encara en són més si li sumem poder fer aquestes activitats envoltats de natura. L’Educació Física en un entorn natural és un instrument fonamental per l'aprenentatge. Així doncs, des d’aquesta àrea, també aprofitem al màxim les possibilitats que ens dóna l’Aula de Natura i el Bosc del Seminari: moltes de les sessions les desenvolupem en aquests espais per tal de que els nostres alumnes tinguin un contacte directe amb la natura. És un entorn educatiu diferent on les activitats que es realitzen suposen superar nous reptes. Així, algunes propostes i dinàmiques són, pels nostres alumnes, una gran aventura!