Neurociència de l'anglès a Infantil

4 desembre 2020
Categories: 
Infantil Col·legi

L’aprenentatge de la llengua anglesa a Educació Enfantil ens serveix per establir les bases d’aquest idioma i afavorir la seva adquisició en les posteriors etapes educatives. La neurociència aplicada a l'educació ens diu que tot allò que aprenem de petits a nivell d'idioma serà millor consolidat, especialment l'accent. L'accent és molt difícil d'assolir en l'adultesa, en canvi, si es practica en edats tempranes aquest aprenentatge es cristal·litza. 
A l'escola ho fomentem amb els auxiliars de conversa nadius i també amb una metodologia específica. De fet, en l’aprenentatge d’una llengua, el primer que s’assoleix és la comprensió i no és fins més endavant que l’alumne se sent capaç per expressar-se i formular expressions per si sol. Per aquest motiu, intentem donar als infants el màxim vocabulari i estructures possibles perquè tinguin les eines necessàries per al seu futur.
A infantil apostem per introduir la llengua anglesa a través de jocs i activitats perquè els alumnes concebin l’idioma de manera divertida i motivadora. De fet, la neurociència ens diu que tot allò que aprenem jugant s'aprèn més ràpid ja que intervenen estructures i vies neuronals de reforç (circuits de recompensa cerebral) que fan possible aquest aprenentatge ràpid i estable. Per facilitar el seu aprenentatge i tenint en compte les intel·ligències múltiples, els alumnes treballen cada tema des de diferents perspectives. De fet, quan en l'aprenentatge s'empren regions dels dos hemisferis cerebrals -que estan interconnectats- aquest resulta més efectiu i eficaç. Així, per exemple, realitzen sessions de robòtica amb el BeeBots, jocs amb flashcards, cançons, contes, descobertes amb la mystery box, dramatitzacions amb titelles, apps, jocs amb el projector interactiu Ninus, etc.
També tenim en compte que el temps d’exposició a la llengua és un factor clau en la seva adquisició. Per això, a més de les sessions diàries d’anglès, els alumnes compten amb els auxiliars de conversa, que també de manera lúdica, reforcen tot el què s’està treballant a l’aula i propicien l'accent que esmentàvem a l'inici.