Optimisme

 

AVÍS LEGAL

OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i la utilització de la pàgina web www.colsantpau.com, del que és titular COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL.
La navegació per la pàgina web li atribueix la condició d’USUARI d’aquesta i comporta la seva plena acceptació i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL; en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. 
Per a això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest espai web.
L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web en conformitat amb les lleis, la bona fer, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront a COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL o enfront a tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.
 
1.    IDENTIFICACIÓ
COL.LEGI SANT PAU APOSTOL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa que:
•    La seva denominació social és: COL.LEGI SANT PAU APOSTOL
•    El seu CIF és: R4300001.G
•    El seu domicili social està a: Passeig Torroja, s/n, 43007 TARRAGONA 
 
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el Col·legi Sant Pau Apòstol es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.
 
2.    CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
La pàgina web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant, COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL i a no emprar-los per a, entre altres:
1.    Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contràries a la llei o a l’ordre públic.
2.    Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL presta els seus serveis. 
3.    Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
4.    Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL o de tercers
5.    Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6.    Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7.    Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment. 

Tots els continguts de la pàgina web, com textos, fotografies, gràfiques, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat del qual pertany a COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL sense que puguin entendre’s cedides a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no es cedeixin posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin a la pàgina web són propietat de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueix a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. 
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL i el propietari de la pàgina web a la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL dels seus continguts o serveis.
COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquesta pàgina web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos. 

3.1 EXCLUSIÓ DE RESPOSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILIZACIÓ DE LA WEB
El propietari de la web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat de la pàgina web, encara que sempre intentarà restablir en la màxima brevetat possible la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius.
COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1.    La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través de la pàgina web o dels serveis que s’ofereixen.
2.    La presència de virus o d’altres elements en els continguts que poden produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3.    L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos dels trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de la pàgina web. En particular, i a mode d’exemple, COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i que no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquesta pàgina web. COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat de les pàgines enllaçades; ni suggereix, invita o recomana la visita de les mateixes, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, haurà d’enviar una notificació a COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substitueix la legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe a la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquesta pàgina web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

  

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Informació bàsica sobre Protecció de Dades 
Responsable: COL.LEGI SANT PAU APÒSTOL 
Finalitat: prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
Legitimació: execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: no se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció colsantpau@colsantpau.com.
 
2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL
NIF: R4300001.G
Direcció postal: Passeig Torroja, s/n 43007 Tarragona
Telèfon: 977 22 43 14
Correu electrònic: colsantpau@colsantpau.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL  tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions sobre els mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclús per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Durant quant de temps conservem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió i, en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
•    Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats
•    Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a països tercers?
No estan previstes transferències de dades a països tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma:
Enviant un correu electrònic a colsantpau@colsantpau.com o una carta a Passeig Torroja s/n, 43007 Tarragona. 
Si ha atorgat consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 
En cas de que senti que els seus drets són vulnerats en el relatiu a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.