Ready, steady, speak!

9 octubre 2020

Aquest mes d'octubre donem la benvinguda als nostres auxiliars de conversa, Wendy, Becky, Teona, Angela, Roselyn, Uriel, Chloe, Warren and Geraldine, qui conjuntament amb els docents, practicaran amb els nostres alumnes en petits grups a l'aire lliure (sempre que el temps ho permeti) la capacitat comunicativa en anglès. Es crearan situacions tan lúdiques com sigui possible on l'alumne tindrà la necessitat d'expressar-se en aquesta llengua estrangera i alhora gaudir tot parlant en anglès.