Recerca, investigació i mètode científic al Batxillerat

16 abril 2021
Categories: 
Batxillerat Col·legi

Treballar des del raonament analític i científic és un dels objectius clau del batxillerat de la nostra escola. Ciències humanes, ciències socials, ciències naturals i ciències tecnològiques comparteixen una forma de fer, un mètode: el mètode científic.
Amb el concepte mètode s'entén un ordre, un procés amb el que es busca un objectiu concret, i aquest esdevé clau a l'hora d'abordar qualsevol recerca científica. En el batxillerat som conscients de la importància d'un bon mètode científic, com ho és la seva precisió i interpretació. És cert que en els darrers anys s'han produït avenços extraordinaris, fomentats per una espectacular evolució tecnològica i per la capacitat d'aplicar-los a les diferents disciplines. Però, a part del procés, del mètode, la ment de l'investigador en últim terme és la que porta a l'elecció i cribratge per generar un progrés real. Cal estar preparat per combinar mètodes científics de diferents disciplines i per generar interpretacions útils dels resultats obtinguts. 
És per això que, dia a dia a les nostres aules, investiguem i aprenem a fer-ho de manera rigorosa, conscient i precisa. Sent autònoms en la recerca, creatius en les hipòtesis i buscant l’excel·lència en els resultats i conclusions.
A més, contribuïm al coneixement científic comú treballant la difusió de les nostres recerques, aprenent a transmetre els nostres coneixements de manera eficaç. És el cas, per exemple, de les presentacions dels treballs de recerca en el Fòrum Trics, un espai on la comunitat educativa té l’oportunitat de trobar-se per intercanviar experiències i difondre la feina feta en els Treballs de Recerca de Batxillerat i en els Crèdits de Síntesi dels Cicles Formatius. Els alumnes Elba Martínez i Àlex Sbert de 2n de batxillerat han estat avui divendres dos dels ponents en aquest Fòrum, exposant els seus treballs “Compostos fenòlics en els enciams” i “L'acidesa estomacal i els antiàcids”, respectivament. Si en voleu saber una mica més, aquí us deixem l’enllaç als resums dels treballs: https://www.campuseducatiudetarragona.cat/forumtrics/sales/sala-c-03/