Speaking English while having breakfast

17 octubre 2019
Categories: 
Primària ESO Col·legi

Aquest octubre hem iniciat el nostre, ja esperat, English Club!

I si a l’hora d’esmorzar poguéssim parlar en anglès de forma dinamitzada? Aquesta és la filosofia de l’English Club, un dia a la setmana i durant l’hora del pati, alumnes de primària i d’ESO, a part de gaudir d’un bon esmorzar, tenen una oportunitat més d’estar en contacte amb la llengua anglesa des d’un enfocament més informal i distès. 

Amb els i les «conversation assistant» nadius de l’escola, parlen de diferents «topics»: com els ha anat el cap de setmana, els seus interessos i gustos, les seves rutines, els plans que tenen... D’aquesta manera, treballen i practiquen les habilitats comunicatives orals en anglès.