Un curs diferent superat!

11 juny 2021

Qui ens havia de dir al setembre que el curs, malgrat les circumstàncies, ha anat prou bé! Potser aquesta és la frase que darrerament anem sentint en la majoria de docents, famílies i alumnes de la nostra comunitat educativa.
Certament hi ha hagut classes confinades, cribrades, positius, contactes estrets, classes virtuals, streaming, Google classroom i moodle però cal destacar el pilar fonamental: una molt bona conscienciació i organització global. Hem vist com en un curs marcat per les dificultats, les normes i els múltiples impediments, la comunitat educativa (famílies, alumnes, docents i PAS) ha fet un esforç per tirar endavant aquests mesos escolars. El resultat és que la majoria d’aules de l’escola no s’han confinat, que s’han respectat majoritàriament i de forma escrupolosa els protocols, i que quan s’han cribrat les classes els companys del positiu han donat majoritàriament negatiu en COVID-19. També que hem dut a terme un aprenentatge diferent, centrant-nos en l’essencial i demostrant un curs més l’alçada acadèmica dels nostres alumnes a les proves externes que ha realitzat l’escola.
El sistema ha funcionat perquè tothom ha fet el possible per a que sigui així. Un exemple més que el treball en equip, la coordinació entre família i escola, fa que malgrat l’adversitat ens en sortim amb èxit.
El nou curs encara planteja algunes incògnites que en les properes setmanes s’aniran desvetllant, però ens troba més preparats que mai, a casa i a l’escola, per afrontar els reptes de futur. Com deia Shakespeare: “les millors improvisacions són aquelles que es preparen”.