Un Erasmus Internacional amb universitats de tot el món

21 octubre 2019
Erasmus Internacional

El programa es desenvoluparà a educació infantil, primària i ESO

Sota el nom «Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools (DIALLS)» el Col·legi Sant Pau desenvoluparà un nou projecte internacional amb diverses universitats: University of Cambridge (England); University of Lisbon (Portugal); NRS (Paris) (France); University of Jyvaskylan (Finland); University of Munchen (Germany), etc.

L’objectiu d’aquest programa és desenvolupar valors culturals europeus a través de l'ensenyament del diàleg i l'argumentació com a mitjà d'entendre les identitats culturals a Europa. Els alumnes produiran textos multimodals que reflecteixin la tolerància, la inclusió i l’empatia com a valors  bàsics culturals de l’Europa del s. XXI.

El programa es desenvoluparà a educació infantil, primària i ESO en unes classes seleccionades des de la direcció del projecte europeu. Els alumnes participaran en videoconferències en anglès on podran exposar els seus aprenentatges de manera estructurada i conèixer postures o opinions d'altres països amb nois i noies de la mateixa edat. Tot un enriquiment lingüístic, personal i cultural que els ajudarà a veure i viure el món amb altres ulls.