20180321_121353

Creativitat, noves tecnologies i anglès a infantil!

Notícies


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

Les noves tecnologies cada cop tenen més presència en el món educatiu i la nostra escola, després d’un anàlisi profund per part de l’equip docent d’educació infantil dels pros i contres, des de fa tres anys integrem les TIC en els aprenentatges dels nostres alumnes amb l’objectiu principal de potenciar els seus talents i afavorir el seu desenvolupament global, fent un especial èmfasi en la creativitat.

En el segon cicle d’Educació Infantil, és a dir de P3 fins a P5, introduïm dins l’horari setmanal una hora destinada a desenvolupar activitats amb Ipads, que tinguin com a eix central afavorir la creativitat i d’aquesta manera donar-li un sentit més educatiu a un dispositiu amb múltiples funcionalitats i possibilitats. Aquest repte, comporta tot un treball que s’inicia a P3 amb una alfabetització de l’Ipad, ensenyant a fer-ne un bon ús i les eines que ens serviran per fer les activitats proposades. A mesura que els infants avancen en el seu domini, incorporem petites activitats creatives que ens ajuden a integrar continguts treballats a cada curs o de cada projecte d’intel·ligències múltiples. Cal esmentar, que amb la càmera de fotos, el Siri que ens ajuda a realitzar recerques d’informació sense necessitat d’escriure i aplicacions de caire creatiu com pot ser l’Explain Everything, realitzem totes i cadascuna de les activitats, realitzant creacions molt variades.

Per altra banda, durant les hores d’aprenentatge de l’anglès al llarg del curs també proposem un seguit d’activitats on la creativitat dels alumnes es potencia per mitjà de propostes engrescadores pels infants on poder expressar tots els seus talents, ja siguin musicals, plàstics o artístics, amb l’únic objectiu de que els infants siguin creatius amb quelcom singular per ells mateixos o els seus companys.

20180316_124357

20180321_121353

© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com