encuestas-de-satisfaccion-atencion-al-cliente-plataforma-ecommerce

El que no es mesura, no es pot millorar

Notícies


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email
La millora continua és un dels mitjans que ens permet apropar-nos al nostre objectiu: l’excel·lència educativa. Una de les eines que empra l’escola per a diagnosticar àrees de millora, en el marc del sistema de qualitat EFQM, són les enquestes de satisfacció que omplen famílies, alumnes i docents. Aquest treball conjunt família-alumnes-escola és la clau de la millora continua.
L’anàlisi dels resultats ens permet obtenir unes dades significatives per a la detecció dels elements a millorar el curs vinent. Aquests mesos de maig i juny l’equip de qualitat junt amb la direcció ja està treballant en aquests eixos que compartirem amb la comunitat educativa a inici del proper curs.
encuestas-de-satisfaccion-atencion-al-cliente-plataforma-ecommerce
encuestas-de-satisfaccion-atencion-al-cliente-plataforma-ecommerce

© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com