2Robòtica

En què consisteix la robòtica a Educació Primària?

Notícies


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

La robòtica educativa és una eina d’aprenentatge que permet als alumnes desenvolupar la intel·ligència lògico-matemàtica i la intel·ligència visual-espacial a partir d’activitats de resolució de problemes, raonament lògic, construcció i programació.

A Cicle Inicial d’Educació Primària, les sessions de robòtica es presenten a partir d’un repte. Per exemple, en una de les sessions es mostra als alumnes un laberint i aquests han de mesurar les distàncies de cada recta i els angles de cada gir per programar les ordres al robot i aconseguir fer-lo sortir del laberint.

A Cicle Mitjà, es treballen diferents mecanismes de transmissió de moviment proposant als alumnes la construcció i programació d’un seguit de muntatges de LEGO. Inicialment treballen seguint instruccions de muntatge i a mesura que agafen destresa en la construcció dels mecanismes se’ls proposa desenvolupar muntatges propis per incentivar la seva creativitat.

A Cicle Superior, s’aprofundeix en el treball de programació amb Scratch, un llenguatge de programació que permet als alumnes crear històries, jocs i animacions. Amb aquest treball de programació els alumnes aprenen a pensar de manera creativa, a estructurar el pensament de manera seqüencial i a treballar en equip.

L’objectiu final de la robòtica educativa és aconseguir que els alumnes posin en pràctica de la manera més autònoma possible determinats conceptes i destreses per resoldre de manera eficaç els problemes que se’ls plantegen.

2Robòtica

2Robòtica

© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com