Organització del Centre

El Col·legi


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

L’organització del centre i dels seus equips de professionals tenen com a objectiu el desenvolupament del projecte educatiu del col·legi.

L’equip directiu es responsabilitza de la millora contínua i del lideratge dels diferents equips pedagògics, per a dur a terme el pla estratègic de l’escola. Està format per les següents persones i àrees de responsabilitat:

2Pablo Muñoz
Director

Cinta Sebastià
Sotsdirectora d’ESO i Batxillerat

Laia Rovira
Sotsdirectora d’Infantil i Primària

Mossèn delegat de l’Arquebisbat de Tarragona
Cap de Pastoral

Jaime Corral
Administrador del centre

Francesc Ortiz
Representant de la Titularitat

3Cada sotsdirecció d’etapa treballa amb el seu equip pedagògic (format pels caps d’estudis corresponents i els coordinadors de cursos) la realitat concreta de les etapes encomanades. Aquests equips són els responsables de les accions per a aconseguir l’excel·lència pedagògica i la millora de l’ensenyament–aprenentatge a nivell de grup classe i a nivell personalitzat. Aquests equips coordinen també l’acció tutorial, característica del nostre projecte educatiu.

A l’ESO i el Batxillerat, els equips pedagògics es completen amb l’Equip Pedagògic de Difusió de la Llengua, l’Equip Pedagògic d’Innovació Experimental i les comissions de treball per especialitats acadèmiques.

L’escola disposa de tres Departaments formats per professionals de les diferents etapes acadèmiques. Aquests equips pedagògics són el departament de Llengües Estrangeres, el d’Orientació i el de Pastoral.

El Departament de Llengües Estrangeres té com a finalitat impulsar el multilingüisme a l’escola. El Col·legi Sant Pau és reconegut com a escola multilingüe Coneix el programa escola multilingüe de la FECC (Fundació Escola cristiana de Catalunya).

El Departament d’Orientació dóna suport a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents etapes i impulsa l’orientació acadèmica, professional, personal i familiar, característica del nostre centre. Assessora per a l’elaboració de plans específics d’orientació pedagògica als tutors i professors dels alumnes que ho necessitin i per a l’orientació de les seves famílies.

El Departament de Pastoral ofereix els seus serveis a tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares, professors, famílies). Per a portar a terme aquesta tasca de formació i atenció espiritual el Departament de Pastoral promou diverses activitats adequades a les edats dels alumnes. El departament coordina la col·laboració de l’escola amb diverses persones i institucions en projectes de solidaritat i ajuda als més necessitats.

El tutor i l’educació personalitzada

Tal com s’expressa al nostre projecte educatiu, el tutor, amb l’ajuda de l’equip de professors o mestres, és qui planifica i condueix el treball individual amb l’alumne (coaching educatiu). Té per objectiu desenvolupar les seves habilitats personals i socials segons l’etapa evolutiva i característiques individuals. També és el responsable de l’avaluació dels seus aprenentatges. Per tot això, és imprescindible mantenir una estreta relació entre el tutor i la família mitjançant entrevistes i comunicacions periòdiques.


© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com