20181017_095307

Programant en anglès a infantil

Notícies


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

La robòtica entesa com una eina d’aprenentatge permet apropar matèries als alumnes des d’una perspectiva lúdica, on el treball en equip és clau per aconseguir els reptes que es plantegen. En aquest sentit, a Educació Infantil utilitzem la robòtica Bee-Bot per incentivar l’ús de l’Anglès creant espais de conversa dinàmics. Aquest any com a novetat introduïm a l’aula a una auxiliar de conversa per poder crear grups de treball reduïts i donar una atenció més individualitzada als alumnes.

En concret, el robot Bee-Bot permet als infants programar de forma senzilla a partir de 7 tecles fent que vagi endavant, endarrere, a la dreta o a l’esquerra. D’aquesta manera, els alumnes fan moure el robot per sobre una catifa amb diferents targetes d’imatges, verbalitzen on volen anar i quines tecles han de prémer per aconseguir-ho. Cada setmana es canvien les targetes adaptant l’activitat al vocabulari del Neuroambient que s’està treballant.

Gràcies al suport de l’auxiliar de conversa nativa es pot desenvolupar l’activitat supervisant que els alumnes parlin en anglès el màxim temps possible. A més, a partir de P4 s’estructura l’aula en grups reduïts de treball amb el robot i es dóna cada alumne un càrrec específic (l’encarregat del robot, l’encarregat de la catifa, l’encarregat de les targetes i el moderador). Així, els infants s’acostumen a comprendre i executar ordres simples en anglès, s’inicien en la construcció d’estructures verbals i negocien amb els companys com procedir per assolir els objectius que es plantegen.

20181017_095307

20181017_095307

© Copyright Col·legi Sant Pau Apòstol
Col·legi Sant Pau Apòstol Passeig Torroja s/n 43007 Tarragona Tel. 977 22 43 14 - 681 187 578 Fax. 977 24 19 66 colsantpau@colsantpau.com