Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Escola

Missió, visió i valors


La missió del Col·legi Sant Pau Apòstol

El Col·legi busca educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es proposin.

 

La visió del Col·legi

1.- La qualitat educativa, fruit del compromís amb l'excel·lència, caracteritzada per la innovació pedagògica i reconeguda en els bons resultats acadèmics del seu alumnat.
2.- L'educació personalitzada, basada en una orientació i acompanyament tutorial de l'alumne, que cerca la seva motivació per l'aprenentatge, la seva iniciativa davant dels reptes personals i socials i l'adquisició d'hàbits i valors, així com la resposta coherent amb els criteris personals.
3.- El treball estret amb les famílies, com a element definidor de l'educació personalitzada del centre.
4.- Excel·lència i amplitud de projectes i activitats extraescolars i serveis, com a complement a la qualitat educativa que caracteritza al centre.