Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

Alumnes de 1r de Batxillerat

Els beneficis del Mindfulness a Batxillerat

25-11-2022
Al Batxillerat aprenem a reduir l'estrès a través del programa Edumindfulness, basat en el programa MBSR del Dr. Kabat-Zinn

La nostra realitat educativa constata que els i les alumnes cada cop són més impacients, amb més manca de concentració, amb sensacions d'estrès i angoixa, i emocionalment inestables (irascibles, nerviosos, amb manca de control...). Són ja nombrosos els estudis que apunten que el ritme de vida social (alumnes carregats d'activitats, manca de vida religiosa-espiritual...), el progrés d'una tecnologia que actua sobre el comportament cerebral (hiperestimulació, immediatesa de la informació...), i els efectes de la pandemia en adolescents en són responsables entre d'altres factors. 

Des d'aquest context, el Col·legi Sant Pau es va proposar el 2015 incorporar al seu projecte educatiu el treball d'aquestes tècniques pels nombrosos beneficis que suposen. Així va néixer "Edumindfulness®” un programa exclusiu per a treballar el Mindfulness a nivell educatiu i que es fonamenta en el programa MBSR del Dr. Kabat-Zinn. 

Els i les alumnes de Batxillerat treballen aquestes tècniques que els seran de gran utilitat a curt termini en els seus exàmens, a mig termini a la selectivitat i a llarg termini en la seva vida personal, acadèmica i professional.

Podeu trobar més informació aquí:

http://www.edumindfulness.cat/El-Mindfulness/


Xarxes socials: