Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

Entrada creativa a l'escola

L'Educació Infantil, en constant millora i innovació

19-12-2022

En tota l'escola però molt més en concret en tota l'educació infantil, es té molt present la innovació educativa dins d'un esperit de perfeccionament i millora constant en les metodologies educatives que s'apliquen a les aules. Entendre que el món canvia i que els infants que arriben actualment a l'escola són molt diferents als de generacions anteriors també ens obliga a adoptar i proposar actuacions pedagògiques molt més properes i motivadores que influeixin millor en el seu desenvolupament i en l'adquisició dels diferents aprenentatges que el nostre projecte educatiu proposa. És per això que en aquest curs s'han implementat vàries novetats en el dia a dia escolar o al llarg del desplegament dels Neuroambients: les caixes creatives, els espais d'interacció, la consciència corporal i les noves cloendes.

Aquestes quatre novetats són clars exemples d'aquesta aposta per la innovació, i s'han consolidat al llarg d'aquest primer trimestre de curs. Actualment ja podem afirmar l'èxit rotund que han suposat, degut a la seva acceptació per part de l'alumnat i professorat, assolint també tots els objectius que l'equip docent d'Educació Infantil es va plantejar abans de la seva aplicació.

Engegar el matí amb propostes variades, autònomes, creatives i motivadores com són les  caixes creatives fan que l'alumnat comenci la jornada escolar d'una manera diferent i suposa un canvi de mentalitat per l'inici del dia. Pel que fa als espais d'interacció, l'any passat vam realitzar tot un seguit de proves que ens van animar a incloure'ls dins de cada Neuroambient, ja que la llibertat de moviment dins la proposta i el seu caràcter lúdic afavorien molt el desenvolupament cognitiu dels infants. Una altra novetat d'aquest curs que s'està consolidant en les rutines dels infants és la pràctica d'exercicis de consciència corporal, on els alumnes, per cursos i a partir del seu propi cos, experimenten i aprenen a respirar, calmar-se i descobrir diferents emocions. Per últim, les cloendes dels Neuroambients han experimentat un canvi d'enfocament motivat per la voluntat de l'equip docent de que els infants puguin demostrar tot el que han après i fer-los més conscients de tot el procés d'aprenentatge.

En definitiva, totes aquestes innovacions en el dia a dia a Educació Infantil són fruit d'un treball previ de l'equip docent i l'equip directiu del centre, que busca la millora contínua en les metodologies aplicades a les aules.


Xarxes socials: