Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

Certificat d'Escola Multilingüe

El Sant Pau renova la certificació d'Escola Multilingüe

28-10-2022

El coneixement i el domini de les llengües estrangeres és, des de fa ja molts anys, un dels principals objectius de l'escola. Des de l'any 2006, el projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya ofereix ajuda als centres educatius en l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d'un projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d'innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

La tasca que es realitza al Sant Pau per a que els i les alumnes aprenguin i millorin en diferents idiomes té el seu reconeixement, amb la Certificació d'Escola Multilingüe. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garanteix a través d'aquesta certificació que les escoles disposen d'un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

El Programa Multilingüe és un conjunt d'accions i iniciatives que tenen com objectius:

  • Augmentar el nivell d'anglès del professorat de les escoles (organitzant cursos presencials i a distància i facilitant-ne l'organització a les escoles).
  • Millorar l'ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres (organitzant cursos de metodologia).
  • Augmentar el temps d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres (amb tota mena d'iniciatives puntuals i transversals i amb la impartició d'assignatures en anglès totalment o parcialment).
  • Certificar el nivell d'anglès de la comunitat educativa (a través de certificacions externes objectives i prestigioses).

Aquí pots consultar-ne tot el llistat: https://multilinweb.net/escoles-cem/


Xarxes socials: