Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

FInal de curs

Superem un nou curs!

10-06-2022

Hem recuperat la normalitat i sembla que la pandèmia hagi quedat a l’oblit, però encara recordem i recordarem aquest curs pel repte que ha suposat.

Cribratges -alguns el mateix dia 24 de desembre-, classes confinades, alumnes confinats, streaming a les classes, amb alumnes particulars... però progressivament la normalitat s’ha anat imposant, i acabem un curs recuperant la piscina, assistint a classe sense la mascareta i podent retrobar-nos a activitats amb altres classes al pati, al bosquet... i sobre tot, celebrant cloendes amb les famílies de l’escola.

Si el curs de la pandèmia va ser difícil, i el posterior complicat, aquest ha sigut un curs dur per a docents, alumnes i famílies, un curs que quedarà gravat en la memòria per la capacitat de resiliència de la nostra comunitat educativa.

Ara s’obren nous reptes i noves il·lusions pel proper curs escolar, un curs que incorpora novetats i canvis: un canvi en l’inici, canvis en el currículum educatiu... El canvi és inherent a la nostra societat, a la nostra vida i al segle XXI. El canvi és la forma de vida a la que els i les nostres alumnes s’hauran d’adaptar, o millor, hauran de fluir amb ell, i per això en fem una bona preparació.

Superem un nou curs, i la nota global que posem a la comunitat educativa és que ha obtingut un assoliment excel·lent, davant la dificultat i el canvi, s’ha imposat la resiliència, l’esforç i l’optimisme.


Xarxes socials: